Máy in Tampon quay

Những máy in sử dụng đầu in (pad) là một trống/ ống silicone quay tròn, thường kết hợp với một ống khuôn bằng thép trên đó có các hình ảnh được khắc. Mực chảy vào khuôn in (cliché) từ một máng hoặc ống dẫn, và một lưỡi dao gạt loại bỏ mực thừa. Khi ống khuôn quay, đầu in (pad) silicone lăn lấy mực in ra khỏi phần tử in và chuyển nó vào bề mặt vật liệu in. Một lợi thế của hệ thống này là tốc độ – các biểu tượng nhỏ đôi khi có thể được in với 120.000 sp/giờ. Hệ thống in đầu in quay phát triển trực tiếp từ in ống đồng. Chúng rất thích hợp cho các vật hình trụ và in phẳng liên tục.

Máy in quay tròn

Các chất cặn lắng của mực có xu hướng hơi thấp hơn so với in Tampon thông thường, đặc biệt ở tốc độ cao. Ngoài ra, mực phải được chạy với mức độ cao của dung môi, các nhà sản xuất mực đề nghị 20% – 30% dung môi khi in nhiều màu. Mỗi màu sắc có thể yêu cầu một hỗn hợp dung môi riêng biệt mà phải được xác định khi bắt đầu một công việc và duy trì trong suốt quá trình in và chạy tiếp theo. Kiểm soát sự cân bằng dung môi là điều cần thiết. Nên sử dụng máy bơm mực để duy trì các điều kiện mực. Bình thường lượng dung môi đưa vào phải được thiết lập một cách cẩn thận để các tỷ lệ pha chính xác. Một số máy bơm có thiết bị đo lường độ nhớt

Hệ thống máy in theo băng chuyền (Carousel)   guangdong-printing-machine-factory-tabletop-2-color

Scroll To Top

Optimized by SEO Ultimate