Lịch sử phát triển của In Tampon

   Khoảng 200 năm trở về trước, lịch sử in Tampon đã được mở ra, với sự hình thành và xuất hiện về loại hình in mới này. Khi đó loại in gián tiếp đầu tiên, đặt những viên gạch đầu tiên, bằng cách sử dụng vật liệu gelatin mềm để in hình ảnh. Với bản in được chế tạo thủ công bằng tay từ đồng và khắc bằng tay. Ngày nay khi khoa học và công nghệ phát trển, người ta sử dụng các bản in được khắc bằng phương pháp hóa học trên thép và photopolymer hoặc khắc laser. Việc sử dụng một máy in Tampon cơ khí được thực hiện muộn hơn nhiều ở Thụy Sĩ để in hình số trên mặt số đồng hồ. Tiếp sau một công ty của Đức được biết là đã phát triển một máy in Tampon và các ứng dụng đầu tiên là in thêm nhiều màu của đôi mắt của những con búp bê. Với sự phát triển của miếng silicone dùng chuyền mực, quá trình in Tampon đã trở thành một phương pháp in hình ảnh trên các sản phẩm công nghiệp.
Quá trình in Tampon hình thành trong quá trình Decalcier (đề can) mà chủ yếu được sử dụng trong ngành công nghiệp làm đồng hồ Thụy Sĩ. Trong quá trình này, một đầu in (pad) bằng gelatin được sử dụng để in hình ảnh vào mặt đồng hồ. Trong những năm cuối 1960, việc thực hiện một số cải tiến công nghệ chẳng hạn như việc đưa ra các đầu in silicone và máy móc thiết bị hiệu quả hơn và sự phát triển của các ứng dụng mới được áp dụng đã cung cấp cơ hội hoàn hảo cho sự phát triển của quá trình in Tampon.
Trong khi in Pad thô đã tồn tại trong nhiều thế kỷ, cho đến thế kỷ XX, công nghệ này trở nên thích hợp để sử dụng rộng rãi. Trong khi các hình thức đơn giản tồn tại trong nhiều thế kỷ, nó không được phát triển. Để đạt được vị trí vững chắc trong ngành công nghiệp sản xuất đồng hồ thì đến sau Chiến tranh Thế Giới thứ II, sự phát triển bùng nổ vào cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970, chẳng hạn như miếng đệm silicone và nâng cao hơn khả năng in trên các bề mặt không thể in được trước đây đã chiếm được trí tưởng tượng của các kỹ sư và nhà thiết kế. Kết quả là, in tampon được phát triển thành thị trường đại chúng. Có sẵn trên bề mặt trước đó không có nhiều ứng dụng, hiện nay với trí tưởng tượng của kỹ sư và nhà thiết kế, kết quả trong sự phát triển Tampon trong lĩnh vực tốt nhất trong lĩnh vực này. Ngày nay, in Tampon là một công nghệ được thiết lập tốt bao gồm hầu hết các ngành công nghiệp và các ứng dụng liên quan. Ví dụ như các nghành công nghiệp: công nghiệp điện tử, bán dẫn; Công nghiệp linh kiện ô tô; Ngành công nghiệp hàng thể thao; Công nghiệp linh kiện y tế; Công nghiệp linh kiện nhựa; Ngành công nghiệp đĩa compact; Ngành công nghiệp dược phẩm; Ngành công nghiệp thực phẩm,….

Scroll To Top

Optimized by SEO Ultimate