Giới thiệu một số loại máy In Tampon có thiết kế đặc biệt về máng mực

Cấu tạo của những loại máy in có thiết kế đặc thù về máng mực cho người sử dụng có những lựa chọn nhiều hơn về sản phẩm in của mình. Tuy nhiên với thiết kế như thế nào thì cũng không gây khó khăn cho người sử dụng, do những ưu việt về thiết kế.

  1. Máy in có hệ thống máng mực có nắp che không hoàn toàn (một phần) Partially Covered Ink Troughs)

Trong loại máy in này, mực được chứa trong một máng nằm đằng sau khuôn in. Mực được kéo về phía trước bằng một thìa/ thanh gạt  đặt trên một khung ngang với việc lắp lưỡi dao gạt mực. Trong khi mực được làm tràn lên khuôn, mang theo nắp che và nó làm giảm sự bay hơi dung môi. Khi quay lại, nắp máng mực gắn thêm sự bay hơi dung môi

Cơ cấu hệ thống mực che một phần

     2. Máy in có hệ thống máng chứa mực kín (Sealed Ink Cups)
Loại máy in này có khuôn in chuyển động qua lại, như loại máng mực kín. Những máy in được thiết kế để chứa mực trong một chén/cốc được úp ngược xuống và ép chặt vào khuôn in, mực được giữ kín. Các cốc giữ mực và cũng hoạt động như lưỡi dao gạt mực. Ưu điểm của hệ thống này là sự bay hơi dung môi được giảm đến mức tối thiểu.

Cơ cấu hệ thống mực kín

 

 

 

Scroll To Top

Optimized by SEO Ultimate